3
4
5
6

Ceník

Avia (nosnost 4 t)

 
Sazba za ujetý km
Čekání, nakládka, vykládka

Kč / započatých 15 min

Manipulace s kontejnerem (složení / naložení) Kč / 1 činnost
Hodinová sazba
Pronájem kontejneru (první 2 dny zdarma) Kč / den
   

MAN (nosnost 6 t)

 
Sazba za ujetý km 35 Kč
Čekání, nakládka, vykládka 200 Kč / započatých 15 min
Manipulace s kontejnerem (složení / naložení) 50 Kč / 1 činnost
Hodinová sazba 800 Kč
Pronájem kontejneru (první 1 den zdarma) 100 Kč / den
Manipulace s HR 100 Kč / paleta
Manipulace s HR v čase 250 Kč / započatých 15 min
   

Bagr Komatsu WB 93R

 Kč / hod

 

V případě použití zpoplatněných pozemních komunikací vám bude přiúčtována výše mýtného k základnímu ceníku.